Statistički energetski bilansi

Publikacija “Statistički energetski bilansi“ sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodjeli uglja, naftnih derivate, ogrijevnog drveta i električne energije u Crnoj Gori, za 2012 i 2013. godinu.
 

 Arhiva

.