Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Publikacije : Spoljna trgovina

Mirror analiza spoljnotrgovinske razmjene je jedan od najčešće korišćenih instrumenata za upoređivanje kvaliteta podataka statistike spoljne trgovine između država partnera u razmjeni.

Trenutni izvještaj miror analize za Crnu Goru se zasniva na periodu od 2009. do 2013. godine na agregatnom nivou, kao i na periodu od 2012. do 2013. godine za detaljne studije na CN 8-cifrenom nivou. Ovim dokumentom će se prikazati glavne karakteristike crnogorske trgovine, opis metodologije koja se koristi za analizu, tabele i grafici pomoću kojih se prikazuju uočene asimetrije, opis mogućih uzroka asimetrija i kratak pregled značajnih rezultata.

Ovdje možete preuzeti publikaciju 810 KB.

 Arhiva

.