Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Publikacije : Tržište rada

Zarade u Crnoj Gori

Uočivši da među korisnicima statističih podataka postoji velii broj onih koji su zainteresovani za podatke o prosječnim zaradama -platama (zaposleni, nezaposleni, poslodavci, analitičari, kreatori ekonomske politike, penzioneri i drugi), Zavod za statistiku Crne Gore, na osnovu bogate statističke građe kojom raspolaže, objavljuje publikaciju koja sadrži seriju podataka o prosječnim zaradama u Crnoj Gori, u periodu 2006 - 2011. godine, koja je nastavak već objavljene publikacije Prosječne zarade u Crnoj Gori 1965 – 2005. godine.

Arhiva  1.20 MB

 
   
   

Publikacija ARS 2010. godina

Zavod za statistiku Crne Gore u ovoj publikaciji objavljuje konačne rezultate Ankete o radnoj snazi za 2010. godinu.
Anketa o radnoj snazi sprovedena je kontinuirano tokom 2010. godine u nedjeljnjoj periodici na području Crne Gore. Prilikom definisanja osnovnih kontigenata radne snage korišćene su međunarodne preporuke i definicije, tako da informacije iz ove ankete predstavljaju najvažniji izvor podatak iz oblasti statistike rada koji su sadržinski i metodološki uporedivi sa istovrsnim podacima drugih zemalja. 

Podaci iz ovog istraživanja namijenjeni su širokom krugu korisnika u zemlji, a dostavljaju se, takođe, i brojnim međunarodnim organizacijama ( EUROSTAT, Svjetska banka, MMF, UNICEF itd.)
 

.