Nacionalni računi - Publikacije

EKONOMSKA SLIKA CRNE GORE IZ UGLA NACIONALNIH RAČUNA

Sistem nacionalnih računa ima za cilj mjerenje društvenog blagostanja, barem u onom djelu koji se odnosi na ekonomske transakcije između domaćinstava, poslovnih subjekata, državnih institucija i ostatka svijeta. Obračun nacionalnih računa ima veliku prednost u odnosu na ostale raspoložive standardne statističke pokazatelje, pošto jedino on daje konzistentan i koherentan set podataka, omogućavajući sintezu svih dostupnih informacija o ekonomskim transakcijama i finansijskom stanju privrednih subjekata. Na taj način nacionalni računi ujedno daju smjernice za preoblikovanje i poboljšanje statističkih istraživanja. Nadamo se da će oni dovesti i do stvaranja usaglašenog okvira za javne rasprave o ekonomskoj politici.

   
 

Obračun imputirane rente u Crnoj Gori (2003 - 2005)

Godišnji bruto domaći proizvod (BDP), kao tržišna vrijednost svih gotovih proizvoda i usluga proizvedenih u zemlji, predstavlja najpopularniji indikator za mjerenje obima ekonomije određene zemlje.

U procesu približavanja i usaglašavanja sa standardima Evropske unije, MONSTAT je odlučio da kod obračuna bruto domaćeg proizvoda primijeni, što je više moguće, metodologiju Evropskog sistema računa takođe poznatu kao ESA95.

Jedna važna komponenta ove metodologije odnosi se na procjenu takozvane imputirane rente stanova nastanjenih vlasnicima. Prateći preporuke Eurostat-a i koristeći raspoložive podatke u Crnoj Gori, MONSTAT je proizveo, po prvi put, procjenu vrijednosti stanova nastanjenih vlasnicima za 2003., 2004. i 2005. godinu.

   

Obračun bruto domaćeg proizvoda po institucionalnim sektorima za period 2010 - 2011 god. prema metodologiji Sistema nacionalnih računa (ESA'95)

Izradom ove publikacije nastavljena je praksa obračuna bruto domaćeg proizvoda po institucionalnim sektorima. Namjera je da se pravilno izmjere karakteristike i dinamika crnogorskih ekonomskih sektora u okviru tržišne ekonomije i da se analiziraju dostupni rezultati.

Cilj je da se prikažu doprinosi pojedinih sektora u stvaranju bruto dodate vrijednosti, učešće pojedinih sektora u cijeloj ekonomiji, da se vidi broj institucionalnih jedinica po sektorima, učešće pojedinih aktivnosti u pojedinim sektorima, odnos autputa i intermedijalne potrošnje u pojedinim sektorima itd.

 

.