Socijalna zaštita

Pravni osnov 
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja iz oblasti socijalne zaštite je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 018/12 od 30.03.2012, 047/19 od 12.08.2019)

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Ciljevi istraživanja u oblasti socijalne zaštite jesu prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka o korisnicima materijalnih davanja iz oblasti dječije i socijalne zaštite (dodatak na djecu, materijalno obezbjeđenje, lična invalidnina  i pomoć i njega) kao i o korisnicima usluga smještaja u ustanovama socijalne i dječije zaštite, kao i da pruži sveobuhvatan i koherentan opis socijalne zaštite u zemlji.

Izvori podataka i obuhvat

Podaci o korisnicima socijalne zaštite se od 2015. godine prikupljaju na osnovu godišnjeg Izvještaja o radu Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore. 

Do 2015. godine podaci su se dobijali putem statističkih izvještaja Centara za socijalni rad i ustanova za socijalnu zaštitu djece, mladih i odraslih lica i sprovodili su se u dvogodišnjoj periodici. 

Izvori podataka za ESSPROS istraživanje su administrativni podaci prikupljeni od strane izvještajnih jedinica, odnosno godišnji finansijski izvještaji o radu izvještajnih jedinica. Izvještajne jedinice za ESSPROS istraživanje su:  Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Poreska uprava, Fond rada, Lokalne samouprave i Ministarstvo poljoprivrede. 

Povjerljivost i  zaštita individualnih podataka

Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica predstavljaju službenu tajnu i koriste se isključivo u statističke svrhe. Rezultati istraživanja objavljuju na agregiranom nivou i u potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka.

  

 

.