Nauka

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike istraživanja i razvoja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj statističkog istraživanja o naučno istraživačkoj djelatnosti - istraživanje i razvoj je obezbjeđivanje  podataka o naučnom potencijalu Crne Gore.

Izvori podataka i obuhvat
Osnovni izvori podataka su: dokumentacija kadrovskih službi o distribuciji radnika zaposlenih na poslovima IR, računovodstvene evidencije o ostvarenim prihodima i obračunatim ulaganjima u IR, kao i dokumentacija stručnih službi o rezultatima istraživačkog rada – projektima, radovima, prijavljenim patentima i sl.
Podaci se prikupljaju za četiri sektora i to: poslovno-preduzetnički sektor, državni sektor, visoko obrazovanje i privatni sektor, obuhvaćene su sve istraživačko-razvojne organizacije na teritoriji Crne Gore, koje su od nadležnog ministarstva dobile odobrenje za rad.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja

 

 

.