Apsolutna linija siromaštva

 Pravni osnov
Analiza siromaštva se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja je da se obezbijede  podaci linije siromaštva – nacionalna apsolutna linija siromaštva i stopa siromaštva, kao i mjere nejednakosti.


Izvori podataka
Osnovni podaci za analizu siromaštva uzimaju se iz Ankete o potrošnji domaćinstava. Anketa o potrošnji domaćinstava je nacionalno reprezentativno istraživanje koje redovno sprovodi MONSTAT i koje je usaglašeno sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a.

Obaveza zaštite individualnih podataka
U potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka o domaćinstvima i licima.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja
 
 

 

 

.