Potrošnja domaćinstava

Pravni osnov
Anketa o potrošnji domaćinstava se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).
 
METODOLOŠKE OSNOVE
 
Cilj istraživanja
Istraživanjem se prikupljaju podaci o prihodima, rashodima i potrošnji domaćinstava, kao i o nekim važnijim pokazateljima životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdjevenost domaćinstava trajnim potrošnim dobrima…) i osnovni podaci o demografskim, ekonomskim i sociološkim karakteristikama domaćinstava.
Cilj Ankete o potrošnji domaćinstava je:
a) dobijanje podataka neophodnih za izradu bilansa lične potrošnje u sistemu Nacionalnih računa,
b) formiranje baze podataka za dobijanje pondera za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena,
c) da služi kao glavni izvor podataka za izradu linije i analize siromaštva (potrošna metoda).
 
Obuhvat istraživanja
Anketom o potrošnji domaćinstava obuhvataju se domaćinstva na teritoriji Crne Gore.
U anketi je primijenjen dvoetapni stratifikovani uzorak, sa popisnim krugovima kao primarnim i domaćinstvima kao sekundarnim jedinicama izbora.
 
Izvori podataka
Izvor podataka su domaćinstva izabrana metodom slučajnog izbora (samačko i višečlano domaćinstvo).
 
Obaveza zaštite individualnih podataka
Rezultati dobijeni anketiranjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje podataka o pojedincima i domaćinstvima.
 
Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 
 
Podaci Metodologija Saopštenja Obrasci
 

 

 

.