Biznis registar - Saopštenja

Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2022. godini   13 KB  373 KB

Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2021. godini   13 KB  373 KB

Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2020. godini 620 KB

Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2019. godini 620 KB

Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2018. godini 620 KB

Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2017. godini   33 KB  620 KB

Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2016. godini    726 KB

Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2015. godini    808 KB

Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2014. godini    563 KB

Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2013. godini   38 KB   473 KB

Novoosnovani i neaktivni poslovni subjekti u 2013. godini   573 KB

Analiza srednjih i velikih preduzeća u Crnoj Gori - stanje 15. april 2013.godine   33 KB  620 KB

Novoosnovani i neaktivni poslovni subjekti u 2012. godini   29 KB  598 KB

Novoosnovani i neaktivni poslovni subjekti za period od 01. januara do 30. septembra 2012. godine   31 KB 276 KB

Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori   26 KB 364 KB

Broj i struktura poslovnih subjekata u 2011. godini   33 KB 485 KB

 

.