Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, rev.4

Opšti opis

Puni naziv:

Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, rev.4

Skraćeni naziv:

SMTK-SITC

Donosilac:

Ujedinjene Nacije, odsjek statistike

Pravna osnova:

Komisija za statistiku na svojoj tridesetpetoj sjednici održanoj 2.-5.Marta 2004, složila se sa zaključkom međuagencijske radne grupe za međunarodnu robnu trgovinu statistike da je četvrta revizija SMTK potrebna u pogledu nagomilanih promjena u HS. Shodno tome, sredinom 2004, statisitička divizija je počela pripreme za SMTK, revizija 4.

 

Zvanična evidencija ekonomskog i socijalnog savjeta, 2004, dodatak br 4 (E/2004/24), poglavlje V, paragraf 4

Datum implementacije:

1.01.2010.  

Struktura:

SMTK-SITC rev.4 sadrži:

 

10 sektora,

67 odjseka,

262 grupe,

1023 podgrupe i 

2970 pozicije.

Detaljni opis:

Оsnovna klasifikacija roba za publikovanje podataka u statistici spoljne trgovine je Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija – SMTK ( Standard International Trade Classification – SITC) Organizacije Ujedinjenih Nacija. Ova klasifikacija se koristi i za razne analitičke svrhe pošto je od njene poslednje revizije proteklo 22 godine. Od 1.januara 1988.godine sinhronizovano sa početkom primjene Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe, otpočela je i primjena SITC rev.3, a od 1.januara 2010.godine u u potrebi je nova SITC rev.4 .

Povezane klasifikacije:

SITC rev.4

Glavni korisnici u oblasti statistike:

Statistika spoljne trgovine

Dostupnost:

SMTK rev.4

Websajt:

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=28

 

Tabele:

SMTK nivo 2

SITC rev.4 level5

SITC rev.4

 

 

 

 

.