PRODCOM Lista 2011

Opšti opis

Puni naziv:

PRODCOM Lista (Lista proizvoda u Evropskoj Uniji), verzija iz 2011 godine

Skraćeni naziv:

PRODCOM Lista 2011

Donosilac:

Komisija Evropske Unije (Uprava za statistiku/EUROSTAT)

Pravna osnova:

Savjet Evropske Unije, Regulativa (EEC) br. 3924/91 od 19 Decembra 1991 godine o osnivanju Zajednice istraživanja industrijske proizvodnje (Prodcom) (Službeni List Evropske Unije br. L 374 od 31.12.1991 godine); Evropska Komisija , Regulativa (EC) br.912/2004 od 29 Aprila 2004 godine sprovodeći Regulativu Savjeta (EEC) br. 3924/91 o sprovođenju istraživanja industrijske proizvodnje Evropske zajednice (Službeni list Evropske Unije br. L 163 od 30.04.2004.godine); Regulativa  (EU) br. 830/2011 od 27 Jula 2011 godine u kojoj je objavljena  "Prodcom lista" industrijskih proizvoda prema Regulativi (EEC) br. 3924/91 (Službeni list Evropske Unije br. L 224 od 30.08.2011.godine).

Trenutni status:

Operativna

Datum implementacije:

PRODCOM lista je godišnje revidirana klasifikacija koja kao datum implementacije uvijek ima 1. Januar i važi do 31. Decembra.

Struktura:

Nivo 1: 237 naslova (korespondiraju sa NACE Rev. 2 kodovima);
Nivo 2: 1.490 naslova (korespondiraju sa CPA 2008 kodovima);
Nivo 3: 3.852 PRODCOM naslova.

Detaljni opis:

PRODCOM je naslov za EU proizvodnu statistiku    Rudarstva i Proizvodnje kamena, zatim za  Sektore B i C Statističke klasifikacije privrednih djelatnosti u Evropskoj Uniji (NACE Rev. 2). Naslov potiče od Francuske  "PRODuction COMmunautaire" (Community production).


Naslovi PRODCOM liste su izvedeni iz Harmonizovanog Sistema (HS) ili  Kombinovane Nomenklature (CN), što omogućava poređenja između proizvodne statistike i statistike spoljne trgovine.


PRODCOM naslovi su kodirani korišćenjem osmo-cifarskog numeričkog koda, od kojih je prvih šest cifara, u suštini, identične sa CPA kodovima. PRODCOM lista je stoga povezana, i u skladu je sa, centralnom proizvodnom klasifikacijom.

Povezane klasifikacije:

1) Statistička Klasifikacija privrednih djelatnosti u Evropskoj Uniji (NACE) : na

    nivou od četiri cifre; 
2) Statistička Klasifikacija Pro izvoda po djelatnostima u Evropskoj Uniji (CPA)

    : na nivou od šest cifara; 
3) Nacionalna verzija PRODCOM-a; 
4) Kombinovana Nomenklatura (CN).

Glavni korisnici iz oblasti statistike:

Proizvodna statistika (samo za Rudarstvo i za Proizvodnju – Sektori  B i C u klassifikaciji NACE Rev. 2).

 

Dostupnost:

 

Websajt:

 

 

Tabela:

 

RAMON: Eurostat-ov metadata server.

 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC

 

 

PRODCOM_ENG

 

.