Klasifikacija funkcija države

Opšti opis

Pun naziv:

Klasifikacija funkcija  države

Skraćeni naziv:

COFOG

Donosilac:

Odsjek statistike Ujedinjenih Nacija (UNSD)

Pravni osnov:

 

 

 

Datum implementacije:

 

Prethodne klasifikacije:

 

Struktura:

 

 

 

 

 

 

 

Detaljan opis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veza sa klasifikacijom:

 

 

Glavne statističke upotrebe:

Sistem Nacionalnih Računa ,čiji je COFOG dio, usvojen je od strane Statističke Komisije Ujedinjenih Nacija, na njenom XV –om zasijedanju (Rezolucija1 (XV) - SNA 1968) i na XXVII zasijedanju  (Rezolucija 1993/5 - SNA 1993).

 

1999

 

 

Verzija COFOG-a objavljena u SNA 1968 pod nazivom “Klasifikacija svrhe države”.

 

Nivo 1: Oblast (dvocifreni)

Nivo 2: Grupe (tri cifre)

Nivo 3: Klase (četiri cifre

 

Nivo 1: 10 oblasti označenih sa dvocifrenim numeričkim kodom; 

Nivo 2: 69 grupa označenih sa trocifrenim numeričkim kodom;

Nivo 3: 109 klasa označenih sa četvorocifrenim numeričkim  kodom.

 

Ova klasifikacija je dio seta klasifikacija funkcija troškova, poznatih kao "funkcionalne" klasifikacije i koje čine dio sistema nacionalnih računa od 1968 godine. "Funkcionalne" klasifikacije su napravljene da klasifikuju određene transakcije proizvođača i tri institucionalna sektora, tačnije domaćinstva, vladine i nevladine institucije koje služe domaćinstvima. One su opisane kao "funkcionalne" klasifikacije zato što one identifikuju "funkcije" - u smislu "svrhe" ili "ciljeva".  U pitanju su klasifikacije : klasifikacija individualne potrosnje prema namjeni (COICOP), klasifikacija funkcija države (COFOG), klasifikacija svrha neprofitnih organizacija koja služe domaćinstvima (COPNI)  i klasifikacija izdataka proizvođača prema namjeni (COPP).

 

COFOG je napravljen za klasifikovanje tekućih transakcija (kao što su potrošnja, subvencije i tekući transferi), kapitalni izdaci (forme kapitala i transferi kapitala)  i nabavka finaansijskih sredstava od strane vlade i njenih podsektora (Izvor: Sistem Nacionalnih Računa  1993).

 

Sada se vidi da postoje preklapanja između tri klasifikacije i to  COFOG, COICOP i COPNI zbog toga što COICOP pokriva troškove neprofitnih organizacija koje služe domaćinstvima (NPISHs) i izdatke za ličnu potrošnju države isto kao i troškove domaćinstava. Oblast 14, COICOP klasifikacije pokriva troškove individualne potrošnje države. Drugim riječima, disagregacije definisane u ovoj oblasti odnose se na one grupe i klase COFOG-a koje SNA 93 definiše kao individualne troškove.  COFOG se uređuje tako da su troškovi države za pojedinačne usluge i primijenjena istraživanja i razvoj (R&D) jasno identifikovani po funkciji. Nova oblast za izdatke za zaštitu životne sredine je uvedena. Na taj način, ukupni troškovi na životnu sredinu se mogu identifikovati.

 

ISIC Rev.3 (Međunarodna standardna industrijska klasifikacija svih ekonomskih aktivnosti, treća revizija - ISIC Rev.3) uključuje korespodentne tabele sa COFOG-om zbog breakdown-a za Javnu administraciju.

 

Svrha klasifikacije funkcija jeste da obezbijedi statistike za širok spektar analiza i da obezbijedi korisnike sa sredstvima za preoblikovanje ključnih agregata u sistemu nacionalnih računa za pojedine vrste analiza.

 

 

Glavne korisnici u oblasti statistike:

 

 

 

Nacionalni računi.

Dostupnost:

COFOG 2011 MNE

 

Web sajt:

 

 

http://unstats.un.org/unsd/class/family/family2.asp?Cl=4

 

 

.