Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Kružna putovanja stranih brodova

Pravni osnov

Istraživanje statistike kružnih putovanja stranih brodova se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja statistike kružnih putovanja stranih brodova je korišćenje dobijenih podataka za analizu turističke aktivnosti, kao elementa kreiranja politike razvoja turizma u Crnoj Gori.
Istraživanjem se dobijaju podaci o broju ostvarenih kružnih putovanja stranih brodova koji pristaju u lukama teritorijalnog mora Crne Gore, prema zastavi broda pod kojom plove i broju putnika na  kružnim putovanjima  stranih brodova.

Obuhvat istraživanja

Statistika kružnih putovanja stranih brodova pokriva lučku kapetaniju Kotor, tj. ispostavu lučke kapetanije Kotor, koja je nadležna za izdavanje odobrenja za plovidbu ovim plovilima u teritorijalnom moru Crne Gore.

Izvori podataka

Izvor podataka je lučka kapetanija Kotor.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati dobijeni istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje individualnih podataka o stranim brodovima, kao i o putnicima na tim brodovima.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 

 

 

Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Izvještaji o kvalitetu

.