Popis poljoprivrede 2010.

Popis poljoprivrede je statistička operacija prikupljanja, obrade i diseminacije podataka o strukturi poljoprivrede, obuhvatajući čitav ili značajan dio zemlje (uzorak). Cilj popisa poljoprivrede je da se dobiju tačni, pouzdani i međunarodno uporedivi podaci o strukturi poljoprivrede.

Probni popis poljoprivrede je sproveden u oktobru 2008. godine. Cilj probnog popisa je bio da se ispitaju instrumenti za sprovodjenje glavnog popisa .
 
Popis poljoprivrede je sproveden od 07. – 21. 06. 2010. godine i prvi je samostalni Popis poljoprivrede na teritoriji Crne Gore i značajan je kao istorijski dogadjaj u oblasti statistike poljoprivrede, a i uopšte.
 
Sprovođenje popisa je bilo na čitavoj teritoriji države, po principu „ od vrata do vrata.“
Popis je pratila brojna medijska kampanja uz učešće glavnih nosioca popisnih aktivnosti na televizijskim i radio stanicama u Crnoj Gori.
 
 
Publikacije Metodologija Saopštenja
 

.