Gender statistika

Pravni  osnov
Pravni osnov za sprovođenje Gender statistike je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19) i Godišnji plan statističkih istraživanja ("Sl. list CG", br. 53/11).
 
METODOLOŠKE OSNOVE
Svrha gender (rodne) statistike
Analiza ovih podataka omogućava korisnicima pregled polne strukture stanovništva u oblasti demografije, obrazovanja, radne snage, pravosuđa i drugih koje predstavljaju bitan izvor informacija za donošenje rodnih politika.
 
Izvori podataka i obuhvat
Izvor podataka su sva istraživanja koja se sprovode u Upravi za statistiku, a sadrže obilježje pola. Takođe, prikupljaju se i podaci iz evidencija drugih organa i institucija koje sadrže obilježje pola.
 
Više informacija o objavljenim podacima, možete naći u sekcijama ispod.
 
Podaci Saopštenja Publikacije Metapodaci
 
 
 
 

 

.