Projekcije stanovništva

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje Projekcija stanovništva je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj proizvodnje projekcija stanovništva

Rezultati projekcija stanovništva neophodni su u ekonomskom i socijalnom planiranju: u zdravstvu, školstvu, ekonomiji, urbanizmu, socijalnoj infrastrukturi, sferi finansija i penzijsko-invalidskom osiguranju, itd.
Izvori podataka i obuhvat
Pri izradi projekcija stanovništva koriste se podaci svih redovnih istraživanja - rođenja, umiranja i migracionih kretanja u posmatranom periodu.

Projekcije stanovništva predstavljaju kombinacije hipoteza o budućem kretanju fertiliteta (nizak, srednji, visok, konstantan), mortaliteta (očekivan, konstantan) i migracija (očekivane, nulte, konstantne).

Proizvođač projekcija stanovništva je Uprava za statistiku i one se u Crnoj Gori izrađuju jednom u deset godina nakon popisa.

Publikacije dosad urađene
 

Publikacije

 

.