Migracije

Pravni  osnov
Pravni osnov za sprovođenje Statistike migracija je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19) i Godišnji plan statističkih istraživanja ("Sl. list CG", br. 53/11).

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu mehaničkog kretanja stanovništva. Ovi podaci se koriste za izračunavanje procijenjenog broja stanovništva kao i računanje neto migracije koje direktno pokazuju povećanje ili smanjenje broja stanovnika Crne Gore. U okviru Statistike migracija prate se unutrašnje i spoljašnje migracije.

Izvori podataka i obuhvat
Podaci se prikupljaju na osnovu sporazuma o saradnji koji je sklopljen između Uprave za statistiku i Ministarstva unutrašnjih poslova.
Izvor podataka za Unutrašnje migracije je Registar prebivališta, (Zakon o registrima prebivališta i boravišta). Izvor podataka za Medjunarodne migracije –Registar prebivališta i Registar za strance, (Zakona o registrima prebivališta i boravišta i Zakonom o strancima).

Zaštita individualnih podataka
Na osnovu sporazuma o saradnji koji je sklopljen između Uprave za statistiku i Ministarstva unutrašnjih poslova podaci koji se dostavljaju Upravi za statistiku ne sadrže ni jedno obilježje koje omogućava identifikaciju lica.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod. 

Podaci Metodologija Saopštenja Mape Metapodaci Izvještaj o kvalitetu
 
 
 
 

 

 


 

 

.