Osnovni demografski pokazatelji

Pravni osnov

Pravni osnov za izradu procjena stanovništva je regulisan Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19) i Godišnjim planom statističkih istrazivanja koji se objavljuje u Službenom  listu za narednu godinu.

 

METODOLOŠKE OSNOVE 
 
Cilj proizvodnje osnovnih demografskih pokazatelja

Cilj proizvodnje osnovnih demografskih indikatora  je da opišu prirodno kretanje stanovništva preko stopa, indeksa i drugih pokazatelja. Ovi indikatori korisnicima daju realnu sliku pojave i mogućnost upoređivanja podataka u prostoru i vremenu. Demografski pokazatelji se odnose na kombinacije podataka dobijenih statistikom rođenih, umrlih, sklopljenih i razvedenih brakova, kao i procjenjenim brojem stanovnika. Koriste se za analizu prirodnog kretanja stanovništva Crne Gore i opština.

Izvori podataka

Kao izvor podataka koriste se podaci popisa, rođenja, umiranja i migracija stanovništva, zatim sklopljenih i razvedenih brakova i procjenjeni broj stanovnika.

Najčešće korišćeni demografski pokazatelji koji oslikavaju demografski progres i dinamiku su: stopa fertiliteta, stopa mortaliteta i očekivano trajanje života.

Informacije o demografskim pokazateljima mogu se naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije Metapodaci

 

 

 

.