Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Građevinske dozvole i prijave radova

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje istraživanja o građevinskim dozvolama i prijavi radova je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“, br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan zvanične statistike.

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja o građevinskim dozvolama i prijavi radova je prikazivanje podataka o broju izdatih građevinskih dozvola, kao i broju i površini stanova u zgradama za koje su izdate građevinske dozvole i prijave radova. 

Obuhvat istraživanja

Istraživanjem o građevinskim dozvolama i prijavi radova obuhvataju se dozvole i prijave radova za sve vrste građevina.

Izvor podataka je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Metod istraživanja

Administrativni izvor

Nivo objavljivanja podataka

Crna Gora

Povjerljivost podataka

Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica predstavljaju službenu tajnu i koriste se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se objavljivati niti stavljati na raspolaganje bilo kom korisniku. Rezultati istraživanja se objavljuju na agregiranom nivou i u potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

.