Turizam

Pravni osnov

Statističko istraživanje o dolascima i noćenjima turista se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike „Službeni list Crne Gore", br.18/12 i br. 47/19 i na osnovu Godišnjeg plana statističkih istraživanja.

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj statističkog istraživanja o dolascima i noćenjima turista u ugostiteljskim objektima za smještaj je da obezbijedi osnovne podatke o obimu turističkog prometa (dolasci i noćenja) domaćih i stranih turista.

Rezultati istraživanja služe za kreiranje turističke politike i strategije razvoja turizma, kao i za ispunjenje zahtjeva za podacima domaćih i inostranih korisnika.

Obuhvat istraživanja

Kolektivni smještaj: obuhvaćeni su svi kolektivni ugostiteljski objekti koji pružaju usluge smještaja na osnovu odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema Zakonu o turizmu br. 61/10.

Objekti su razvrstani u tri grupe prema Klasifikaciji djelatnosti (KD 2010):

  • 55.1 (hoteli i sličan smještaj);
  • 55.2 (odmarališta i slični objekti za smještaj);
  • 55.3 (djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice).

Individualni smještaj: obuhvaćeni su smještajni objekti koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvima (individualni turistički smještaj, odnosno tzv. „privatni smještaj“), a koji prema Zakonu o turizmu („Sl. list Crne Gore“, br. 61/10, član 109) podrazumijevaju smještajne jedinice sa najviše 15 ležajeva i čiji su vlasnici fizička lica.

Izvori podataka

Kolektivni smještaj: knjiga gostiju, koju su obavezni da vode svi subjekti koji se bave pružanjem usluge smještaja turistima.

Individualni smještaj: administrativne baze podataka (Lokalne turističke organizacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Nacionalna turistička organizacija, Sekretarijati lokalnih samouprava) i statističke izvore i evidencije.

Obaveza zaštite individualnih podataka 

Rezultati dobijeni istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje pojedinačnih podataka. 

.