Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Bilans tečnih goriva

Bilans tečnih goriva biće napravljen tokom 2010. godine.

.