Standardna klasifikacija zanimanja

 

Opšti opis

Puni naziv:

Standardna klasifikacija zanimanja

Skraćeni naziv:

SKZ 2011

Donosilac:

MONSTAT

Pravni osnov:

Na osnovu člana 37 Zakona o statistici i statističkom sistemu Crne Gore (Sl. list RCG br 69/05), Savjet statističkog sistema na sjednici od 1. februara 2011. godine donio je: standardnu klasifikaciju zanimanja. Standardna klasifikacija zanimanja izrađena je prema načelima i sistemu Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-08), odnosno njene evropske verzije (ISCO-08). 

Datum implementacije:

 

11.02.2011.

Prethodna verzija klasifikacije:

Klasifikacija zanimanja koju je uradio Savezni zavod za statistiku za potrebe Popisa stanovništva u Srbiji i Crnoj Gori (2001/2002) kojom je obuhvaćeno preko 3000 zanimanja, a koja su svrstana prema MSKZ 88 (ISCO-88).

Struktura:

Zanimanja se u standardnoj klasifikaciji zanimanja razvrstavaju na četiri hijerarhijska nivoa i to: rod, vrsta, podvrsta i grupa.

Hijerarhijski nivoi u standardnoj klasifikaciji zanimanja označavaju se šifrom koja sadrži:

·          rod – jednocifreni broj

·          vrsta – dvocifreni broj

·          podvrsta – trocifreni broj

·          grupa – četvorocifreni broj

Svako zanimanje označeno je šifrom i nazivom zanimanja.

Detaljan opis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezane klasifikacije:

Standardna Klasifikacija Zanimanja (SKZ) je obavezan standard koji se upotrebljava pri evidentiranju, prikupljanju, analizi, objavljivanju i publikovanju podataka značajnih za praćenje stanja i kretanja na tržištu rada u Crnoj Gori, osigurava komunikaciju korisnika rezultata sa nosiocima upotrebe, a njima komunikaciju sa davaocima podataka.

Kao nacionalni statistički standard  SKZ u primjeni objedinjuje potreb svih korisnika, bilo da se radi o interesu za podatke pojedinačnih zanimanja ili o korisnicima grupnih podataka. SKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obaveza pravnih i fizičkih lica.

SKZ je višenamjensko, međunarodno usklađeno sredstvo koje je prikladno za upotrebu u službi zapošljavanja, sistemu obrazovanja, profesionalnoj orjentaciji i sl, zatim u državnoj statistici, ostalim statističkim istraživanjima, nauci, itd. Upotrebljava se za razvrstavanje poslova u zanimanja u državnim i administrativnim bazama podataka (evidencije, registri, baze podataka) i u statističkim istraživanjima, čime se obezbjeđuju konzistentni podaci za statističko, analitičko i naučno praćenje structure zanimanja aktivnog stanovništva kao i potraživanja za poslom. Međunarodna usklađenost je osigurana pridržavanjem načela i sistema Međunarodne Standardne Klasifikacije Zanimanja (ISCO-08), koja je u primjeni u zemljama članicama Evropske Unije.

 

ISCO 08

Glavni korisnici u oblasti statistike :

 

1. Biznis registar, 2. Demografija i Popisi stanovništva; 3. Statistika tržišta rada; 4. Statistika prosvjete i školstva

 

Publikacija:

 

Websajt:

 

 

Korespondentne tabele:

 

SKZ 2011

 

www.monstat.org

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC

 

correspondance table ISCO88-08

correspondance table ISCO08-88

korespondentne tabele SKZ88-08

korespondentne tabele SKZ08-88

 

.