Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donijet je Ukaz o proglašenju Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike.

Ukaz o proglašenju Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike objavljen je u “Službenom listu CG”, br. 18/12 od 30.03.2012. godine. Ukazom je proglašen  Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistika, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na Trećoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2012. godini, dana 21. marta 2012. godine.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na trećoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2012. godini, dana 21. marta 2012. godine, donijela je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike.

Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike  donijela je Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2019. godini, dana 31. jula 2019. godine. Izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike se omogućava korišćenje neophodnih podataka iz administrativnih izvora, uključujući i identifikatore i pravo integracije administrativnih izvora sa zvaničnom statistikom u cilju razvoja, proizvodnje i diseminacije zvanične statistike. Osim toga, rješava se i pitanje kolizije normi nacionalnog zakonodavstva prilikom korišćenja neophodnih podataka sa identifikatorima iz administrativnih izvora u statističke svrhe i usaglašavanje zakonske regulative sa međunarodnim standardima. 

Ovdje možete preuzeti Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (158 KB)

Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama Zakona o zvaniĉnoj statistici i sistemu zvaniĉne statistike (66 KB)

 

.