Saopštenja - Popis stanovništva 2011

Struktura porodica u Crnoj Gori 245 KB

Struktura domaćinstava u Crnoj Gori 523 KB

Domaćinstva i porodice u Crnoj Gori 509 KB

Stanovi prema svojini, spratnosti, godini izgradnje i vrsti materijala 265 KB

Uporedni pregled broja stanovnika po polu i starosti prema opštinama, Popis 2003. i 2011. 392 KB

Stanovi prema opremljenosti instalacijama 532 KB

Stanovi prema površini i broju soba 512 KB

Djelatnost i zanimanja stanovništva u Crnoj Gori 477 KB

Obrazovna struktura stanovništva 415 KB

Saopštenje - Migracije stanovništva 478 KB

Saopštenje - Žensko stanovništvo i broj živorođene djece u Crnoj Gori 566 KB

Saopštenje - Broj stanova i način korišćenja po opštinama u Crnoj Gori 815 KB

Saopštenje - Popisni podaci prema polu, Crna Gora 2011 802 KB

Saopštenje - Stanovništvo prema aktivnosti u Crnoj Gori 219 KB 

Stanovništvo koje ima smetnje u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, po opštinama

 545 KB

Saopštenje - Poznavanje rada na računaru  926 KB

Saopštenje - Znanje stranih jezika  425 KB

Saopštenje - Stanovništvo prema državljanstvu po opštinama u Crnoj Gori   240 KB

Saopštenje - Stanovništvo prema bračnom statusu po opštinama u Crnoj Gori 

403 KB

Stanovništvo prema starosti, polu i tipu naselja po opštinama, kao i najčešća imena u Crnoj Gori 677 KB

Stanovništvo Crne Gore prema polu, tipu naselja, nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i maternjem jeziku po opštinama u Crnoj Gori  366 KB

 

.