Unutrašnja trgovina

Statistika unutrašnje trgovine prati kretanje robnog prometa koji se ostvaruje posredstvom trgovinske djelatnosti u trgovini na veliko I trgovini na malo. Promet ostvaren od usluga u prometu robe (zastupničke, agencijske,komisione isl.) nije obuhvaćen kao ni robni promet koji se ostvaruje neposredno između proizvođača, kao i između proizvođača i potrošača.
Statistika unutrašnje trgovine sadrži dva mjesečna i tri godišnja istraživanja. Sva istraživanja se rade na bazi uzorka. U okvir za uzorak ulaze aktivna preduzeća (promet≠0). Uključena su sva preduzeća koja imaju promet veći od 1 000 000€ (klasa 4 i 5),ostatak je rađen metodom slučajnog uzorka.
Jedinice posmatranja su sva preduzeca (privredna društva) koja su u Centralnom registru Privrednog suda prema klasifikaciji djelatnosti razvrstana u oblasti trgovine.
Podaci o unutrašnjoj trgovini potiču iz knjigovodstvenih i drugih evidencija preduzeća.
 

 

 

.