Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP)

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).


METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja Harmonizovanog indeksa potrošačkih cijena (HICP) je komparativno mjerenje inflacije u Evropi, kao i procjena stabilnosti monetarne vrijednosti u eurozoni. Svaka zemlja članica EU je obavezna da proizvodi HICP indeks.

Obuhvat istraživanja
Obuhvaćena je potrošnja svih privatnih domaćinstava stalno nastanjenih na ekonomskoj teritoriji zemlje. U izabranim gradovima biraju se prodavnice u kojima se odvija najveći promet roba i usluga.

Izvori podataka
Izvori podataka harmonizovanog indeksa potrošačkih cijena su: maloprodajni objekti (mini-marketi, supermarketi, kiosci, specijalizovane prodavnice), preduzetnici, javna preduzeća, internet itd.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci  Metodologija Saopštenja  Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.