Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Građevinarstvo

Statistika građevinarstva, kao dio Odsjeka statistike kratkoročnih indikatora, predstavlja značajan privredni potencijal Crne Gore i ima za cilj da prikupi, obradi i prezentuje podatke o promjenama nastalim u oblasti građevinarstva.

U te svrhe, statistika građevinarstva prikuplja podatke u kvartalnoj i godišnjoj periodici za sljedeća istraživanja:

  • Građevinska aktivnost,
  • Cijene stanova u novogradnji
  • Građevinske dozvole i prijave radova,
  • Građevinski radovi,
  • Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala,
  • Porušene zgrade sa stanovima.

Za pomenuta istraživanja urađena su metodološka uputstva za njihovo sprovođenje. Uputstva sadrže sva neophodna metodološka objašnjenja koja se odnose na cilj istraživanja, izvore i  metode prikupljanja, na jedinice posmatranja i obuhvat istraživanja, definicije, na usaglašenost sa međunarodnim standardima i preporukama, povjerljivost podataka, kao i na organizaciju istraživanja, diseminaciju i reviziju podataka, a namijenjeni su učesnicima u sprovođenju istraživanja i korisnicima podataka.

 
 

.