Građevinarstvo

Statistika građevinarstva, kao dio Odsjeka kratkoročnih indikatora, predstavlja značajan privredni potencijal Crne Gore i ima za cilj da prikupi, obradi i prezentira podatke o promjenama nastalim u oblasti građevinarstva. Obuhvata preduzeća koja se bave poslovima visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje, izolaterskim, instalaterskim i montažerskim radovima u građevinarstvu, te inženjeringom i projektovanjem.
Obuhvat statistike građevinarstva je širok i podaci treba da obuhvate građevinsku aktivnost u zemlji i inostranstvu. Statistika građevinarstva prikuplja podatke putem godišnjih istraživanja o građevinskim radovima, o zgradama građenim u organizaciji individualnih vlasnika, o potrošnji građevinskog i pogonskog materijala i o porušenoj zgradi sa stanovima i adaptaciji stambenog prostora. Pored godišnjih istraživanja, u kvartalnoj periodici prikupljaju se podaci o građevinskim radovima koji treba da obezbijede rezultate građevinske aktivnosti po vrsti građevina, o cijenama stanova novogradnje koje se koriste u cilju sagledavanja nivoa prosječnih cijena stanova novogradnje kao i podaci o građevinskim dozvolama koje pokazuju buduće kretanje građevinske djelatnosti.
Za pomenuta istraživanja urađena su metodološka uputstva za njihovo sprovođenje. Uputstva sadrže sva neophodna metodološka objašnjenja koja se odnose na cilj i predmet istraživanja, definicije, jedinice posmatranja, organizaciju i sprovođenje istraživanja, kao i na obradu podataka i publikovanje rezultata, a namijenjeni su učesnicima u sprovođenju istraživanja i korisnicima podataka.
 
 
 

 

.