Industrija

Industrija je djelatnost u kojoj se obavlja proizvodnja različitih proizvoda i prerada sirovina mineralnog, biljnog, životinjskog ili vještačkog porijekla. Osnovne karakteristike industrije su proizvodnja velikih količina proizvoda, ujednačenog kvaliteta, uz pretežnu upotrebu mašinskih sredstava za rad.

Ukupna proizvodnja je ukupna količina određenog proizvoda definisana Nomenklaturom industrijskih proizvoda, proizvedena u jedinici posmatranja u izvještajnom periodu bez obzira na to da li je prodata trećim licima u zemlji ili inostranstvu, stavljena na zalihe gotovih proizvoda ili je iskorištena za dalju proizvodnju.

Gotovi proizvod je svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dostigao određeni stepen prerade ili dorade tako da je u Nomenklaturi industrijskih proizvoda naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Neispravni proizvodi (škart) se ne smatraju gotovim proizvodima.

Statistiku industrije čine indeksi industrijske proizvodnje i prometa koji se obračunavaju u mjesečnoj dinamici, kao i PRODCOM statistika koja se obračunava u godišnjoj dinamici prema Nomenklaturi industrijskih proizvoda.

 

 

 

.