Minimalna potrošačka korpa

Pravni osnov

Istraživanje Minimalna potrošačka korpa sprovodi se na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistema zvanične statistike ( „Sl. List CG“, br. 18/12, 47/19), Programa rada i Godišnjeg Plana zvanične statistike. U skladu sa Godišnjim Planom zvanične statistike za 2023. godinu (Službeni list CG", br. 5/2023 od 16.01.2023. godine) promijenjena je periodika objave podataka sa mjesečne na kvartalnu.

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj i svrha statistiĉkog istraživanja

Cilj istraživanja je utvrđivanje vrijednosti potrošačke korpe, koja se odnosi na hranu i bezalkoholna pića i neprehrambene proizvode i usluge, potrebne četvoročlanom domaćinstvu za zadovoljavanje minimalnih potreba definisanih količinom kalorija po osobi koja se smatra  odgovarajućom da zadovolji energetske potrebe za održavanje zdravlja i obavljanja lakše fizičke aktivnosti.Definisane kalorije su skladu sa minimalnim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Priručnika za ishranu Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih država 2010. godine (USA Food Guide 2010), o minimalnoj vrijednosti kalorijskog unosa hrane u iznosu od 2 211 Kcal, dnevno, po osobi.

Izvori podataka           

Minimalna potrošačka korpa je zasnovana na podacima Ankete o potrošnji domaćinstava i preporukama Svjetske banke. Za izračunavanje minimalnih izdataka koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića koriste se prosječne cijene u tekućem mjesecu i mjesečne količine proizvoda za četvoročlano domaćinstvo. Za izračunavanje vrijednosti korpe neprehrambenih proizvoda i usluga koriste se indeksi potrošačkih cijena (CPI).

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe

Ukupnu vrijednost minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo  čine minimalni mjesečni izdaci za:

  • hranu i bezalkoholna pića i
  • neprehrambene proizvode i usluge. 

Povjerljivost i  zaštita individualnih podataka

Svi prikupljeni individualni podaci su poverljivi i predstavljaju službenu tajnu, što je u skladu sa čl. 55 i 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. List CG“, br. 18/12, 47/19).  

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod. 

  
Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.