Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Zaposlenost iz administrativnih izvora

Zaposlenost

Podaci o godišnjem i mjesečnom broju zaposlenih dobijaju se na osnovu evidencija  koje su  regulisane Zakonom o evidencijama u oblasti rada i zapošljavanja (''Sl.list CG'' br 45/12), a vode se u Centralnom registru obveznika i osiguranika (CROO), Sluzbeni list CG (45/08;80/08;15/09;43/09;32/10), koje Uprava za statistiku redovno preuzima od istih.

Obuhvatnost

Ovim evidencijama obuhvaćeni su zaposleni u preduzećima,ustanovama i organizacijama svih oblika svojine kao i strani državljani zaposleni u našoj zemlji. 
Ne smatraju se zaposlenima lica koja rade po ugovoru o djelu ili po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova. 
Podaci o nezaposlenim licima obuhvataju sva lica koja su kod Zavoda za zapošljavanje registrovana kao nezaposlena.

Definicije

Pod pojmom zaposleni podrazumijevaju se sva lica koja imaju zasnovan radni odnos sa preduzećem ustanovom ili organizacijom ili individualnimposlodavcem bez obzira da li su radni odnos zasnovali na neodređeno ili određeno vrijeme i da li rade puno ili kraće od punog radnog vremena. Od 1. januara 2009. godine u ukupan broj zaposlenih u Crnoj Gori ulaze i zaposleni stranci na osnovu čl1 Zakona o zapošljavanju i radu stranaca (''Sl.list CG'', br. 22 od 02.04.2008.godine), a stupio na snagu 1. januara 2009. godine, stranac se može zaposliti, odnosno, raditi u Crnoj Gori pod uslovima utvđenim zakonom, kolektivnim ugovorom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorom i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.''

 

Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Kvalitet

 

 

.