Statistika rođenih i umrlih

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje Statistike rođenih i umrlih je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan statističkih istraživanja koji se objavljuje u Službenom listu za narednu godinu.

METODOLOŠKE OSNOVE 
 
Cilj istraživanja

Svrha statistike rođenih i umrlih je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu prirodnog kretanja stanovništva Crne Gore i opština, nataliteta, mortaliteta, fertiliteta, i drugih indikatora. Cilj statistike rođenih i umrlih je da opiše prirodno kretanje stanovništva preko broja živorođenih i broja umrlih.

Izvori podataka

Izvor podataka Statistike rođenih i umrlih je administrativni izvor - Matični registar rođenih i Matični registar umrlih, koje vodi organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (Ministarstvo unutrašnjih poslova). Podaci se dostavljaju shodno Sporazumu o dostavljanju podataka koji je potpisan između Uprave za statistiku i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Obuhvat

Statistika rođenih i umrlih pokriva sve slučajeve rođenja upisane u Matični registar rođenih i sve slučajeve smrti upisane u Matični registar umrlih, koji se zatim obrađuju u skladu sa pravilima prisutnosti utvrđenim u metodologiji.

Zaštita individualnih podataka

Na osnovu sporazuma o saradnji koji je sklopljen između Uprave za statistiku i Ministarstva unutrašnjih poslova podaci koji se dostavljaju Upravi za statistiku ne sadrže ni jedno obilježje koje omogućava identifikaciju lica. 

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.  

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.