Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Cijene stanova u novogradnji - Saopštenja 2023

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


 IV kvartal    (27 KB) (235 KB)  |  (27 KB) (235 KB)

 III kvartal    (27 KB) (235 KB)  |  (27 KB) (235 KB)

 II kvartal    (27 KB) (235 KB)  |  (27 KB) (235 KB)

 I kvartal    (27 KB) (235 KB)  |  (27 KB) (235 KB)

.