Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Agroekološka statistika (promet pesticida)

Pravni osnov

Istraživanje se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu službene statistike (Sl. list CG, br. 18/12 i 47/19). Istraživanje o prometu pesticida prvi put je uvršteno kao redovno istraživanje za 2022. godinu u Godišnjem planu zvanične statistike (Sl. list CG br. 2/2022 od 12.01.2022. godine).

U aprilu 2023. godine Uprava za statistiku objavila je i konačne podatke za seriju podataka za period 2017-2021.

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj I svrha istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o količini pesticida stavljenih u promet, kao i objavljivanje podataka o prodatim količinama aktivnih materija na nivou cijele Crne Gore za fungicide, herbicide, insekticide i ostale pesticide.

Izvještajne jedinice

Administrativni izvor podataka je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Uprava za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarne poslove) koje prikuplja podatke od subjekata registrovanih za uvoz, odnosno promet na veliko sredstvima za zaštitu bilja, koji su dužni da vode evidenciju o kupovao i prodavao sredstva za zaštitu bilja u skladu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja..

Obuhvat

Svi subjekati registrovani za uvoz, odnosno promet na veliko sredstvima za zaštitu bilja,od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarne poslove, koji su dužni da vode evidenciju kupljenih i prodatih sredstava za zaštitu bilja u skladu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja..

Obaveza zaštite individualnih podataka

Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore", br. 18/12 i 47/19).

Više informacija o objavljenim podacima i metodologiji možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci


 

.