Cijene električne energije

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je mjerenje apsolutnog nivoa polugodišnjih cijena za domaćinstva i ne-domaćinstva. Krajnje korisnike karakterišu unaprijed definisani rasponi godišnje potrošnje.

Izvještajne jedinice (obuhvat)

Izvještajne jedinice za cijene električne energije su privredna društva koja se bave trgovinom i prometom električne energije.

Metodologija za obračun cijena električne energije definisana je evropskom regulativom (EU) 2016/1952. Podaci o cijenama el. energije mogu se naći na sajtu Eurostata na sljedećem linku u bazi podataka:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/database

Infografici

 

.