Klasifikacija krivičnih djela

Klasifikacije krivičnih djela predstavljaju osnovu za prikupljanje i diseminaciju podataka iz oblasti statistike pravosuđa, odnosno kriminaliteta. One su neophodan statistički instrument kojim se omogućava sagledavanje stanja i praćenja kriminaliteta, kao i međunarodna uporedivost podataka.

Nacionalna klasifikacija krivičnih djela obuhvata svako krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonikom Crne Gore i primjenjuje se u statističkim istraživanjima o punoljetnim i maloljetnim učiniocima krivičnih djela, u skladu sa Metodološkim uputstvom za statistiku pravosuđa.

Međunarodna klasifikacija krivičnih djela za statističke potrebe (ICCS) predstavlja hijerarhijski okvir koji sistematski grupiše i organizuje krivična djela. Klasifikacija se zasniva na međunarodno dogovorenim konceptima, definicijama i principima kako bi se poboljšala konzistentnost i međunarodna uporedivost statističkih podataka o kriminalu. Međunarodna klasifikacija je dizajnirana tako da se koristi u svom originalnom stanju, ali se može prilagoditi nacionalnim specifičnostima. Primjena Međunarodne klasifikacije je značajna u cilju izvještavanja međunarodnih institucija o statistici krivičnih djela i čini osnovu za međunarodnu uporedivost statističkih podataka o kriminalu.

.