Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je, po sadržaju i obimu, najmasovnije i najkompleksnije statističko istraživanje koje se sprovodi na svakih deset godina u skladu sa jedinstvenim standardima UN i Evropske komisije.

METODOLOŠKE OSNOVE

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine, je Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova ("Službeni list Crne Gore", br.140/22 od 16.12.2022) i Uredba o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa ("Službeni list Crne Gore", br. 025/23 od 06.03.2023).

Opis istraživanja

Cilj Popisa je obezbjeđivanje podataka o ukupnom broju i teritorijalnom rasporedu osnovnih jedinica popisa (stanovnika, domaćinstava i stanova), njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracionim, ekonomskim i drugim obilježjima, na nivou države, jedinicama lokalne samouprave i naselja. Popisi stanovništva su osnova za procjene stanovništva u međupopisnom periodu i služe za projekcije broja stanovnika

Značaj popisa je sa statističkog aspekta dvostruk:

• izvor podataka na najnižem nivou teritorijalnih jedinica - nivou naselja (čime se dobijaju podaci o specifičnim grupama stanovništva – demografske, geografske, migracione, etničko kulturološke, obrazovne, ekonomskoj aktivnosti i druge karakteristike stanovništva). Podaci o stanu odnose se na kvadraturu stana, broj soba, opremljenost instalacijama i drugim pitanjima. Podaci o domaćinstvu odnose se se na broj članova i strukturu domaćinstva i porodice;

• okvir za uzorak za sva uzoračka istraživanja na bazi domaćinstva. Poseban značaj popisni podaci imaju u gotovo svim politikama koje država donosi jer bazični podatak svake politike je stanovništvo, bez obzira na oblast rada: zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, ekonomski razvoj, ljudska prava.

Rezultati Popisa služe, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise kao i za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis se sprovodi prema stanju na dan 31. oktobra 2023. u 24 sata, što se smatra referentnim momentom Popisa.

Zaštita individualnih podataka

Zaštita individualnih podataka je predviđena Zakonom o popisu stanovništva, domaćiinstava i stanova ("Službeni list Crne Gore", br.140/22 od 16.12.2022).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

 

.