Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je, po sadržaju i obimu, najmasovnije i najkompleksnije statističko istraživanje koje se sprovodi na svakih deset godina u skladu sa jedinstvenim standardima UN i Evropske komisije.

METODOLOŠKE OSNOVE

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine, je Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova ("Službeni list Crne Gore", br. 140/22 od 16.12.2022, 105/23 od 28.11.2023) i Uredba o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa ("Službeni list Crne Gore", br. 025/23 od 06.03.2023, 098/23 od 31.10.2023, 107/23 od 29.11.2023, 113/23 od 15.12.2023, 119/23 od 28.12.2023).

Opis istraživanja

Cilj Popisa je obezbjeđivanje podataka o ukupnom broju i teritorijalnom rasporedu osnovnih jedinica popisa (stanovnika, domaćinstava i stanova), njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracionim, ekonomskim i drugim obilježjima, na nivou države, jedinicama lokalne samouprave i naselja. Popisi stanovništva su osnova za procjene stanovništva u međupopisnom periodu i služe za projekcije broja stanovnika

Rezultati Popisa služe, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise kao i za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis se sprovodi prema stanju na dan 31. oktobra 2023. u 24 sata, što se smatra referentnim momentom Popisa.

Jedinice popisa

Jedinice popisa su:  lica, domaćinstva i stanovi.

Zaštita individualnih podataka

Zaštita individualnih podataka je predviđena Zakonom o popisu stanovništva, domaćiinstava i stanova("Službeni list Crne Gore", br. 140/22 od 16.12.2022, 105/23 od 28.11.2023).

Više informacija možete naći u sekcijama ispod:

.