Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila i maja 2022. godine
Saopštenja - linija siromaštva

Analiza siromaštva u Crnoj Gori  2013.    72 KB   773 KB

Analiza siromaštva u Crnoj Gori  2012.    72 KB   814 KB

Analiza siromaštva u Crnoj Gori  2011.    72 KB  704 KB

Analiza siromaštva u Crnoj Gori  2010.    64 KB 1.40 MB

Analiza siromaštva u Crnoj Gori  2009.    64 KB 614 KB

Analiza siromaštva u Crnoj Gori  2008.    64 KB 800 KB

Analiza siromaštva u Crnoj Gori  2007.   64 KB 320 KB

 

.