Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama - Saopštenja 2021

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


IV kvartal                        (29 KB) (193 KB)  |  (29 KB) (193 KB)

III kvartal                        (29 KB) (438 KB)  |  (29 KB) (181 KB)

II kvartal                        (29 KB) (438 KB)  |  (29 KB) (179 KB)

I kvartal                        (34 KB) (556 KB)  |  (34 KB) (556 KB)

.