Upotreba informaciono - komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca

Pravni osnov 
Istraživanje o upotrebi informaciono - komunikacionih tehnologija u domaćinstvima se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 18/12 od 30. 3. 2012, 47/19 od 12. 8. 2019").

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja 
Statistika upotrebe informaciono - komunikacionih tehnologija zasniva se na rezultatima istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca kojim se prate i analiziraju karakteristike domaćinstava i lica u domaćinstvima.

Osnovni cilj Istraživanja o upotrebi informaciono - komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca je  prikupljanje informacija od lica o sledećim karakteristikama:

- pristup i upotreba Interneta od strane pojedinaca i domaćinstava,

- korišćenje Interneta za razne svrhe od strane pojedinaca i domaćinstava,

- IKT bezbjednost, sigurnost i povjerenje,

- IKT vještine i potrebe za IKT vještinama,

- barijere za korišćenje IKT, Interneta i drugih elektronskih mreža,

- pristup i upotreba Interneta u cilju dobijanja informacija i usluga od javnih administracija.

Regulativom se definiše koji podaci i koje karakteristike domaćinstava i lica će se prikupljti u referentnoj godini, što znači da se svake godine ne prate sve navedene karakteristike.


Izvori i metodi prikupljanja podataka u domaćinstvima
Istraživanje se sprovodi na stratifikovanom dvoetapnom uzorku, CAPI metodom prikupljanja podataka. U skladu sa metodologijom Eurostat-a izvještajne jedinice su: 1) domaćinstva koja imaju bar jedno lice starosti od 16 do 74 godine; 2) lica koja imaju između 16 i 74 godine starosti.

Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije Metapodaci Kvalitet

.