Informaciono društvo

Cilj sprovođenja istraživanja iz oblasti informaciono - komunikacionih tehnologija je da se informišu  donosioci odluka i građani o tome kako domaćinstva, pojedinci i preduzeća koriste informacione i komunikacione tehnologije. Istraživanja koja se sprovode u ovoj oblasti pružaju blagovremeno i na međunarodnom nivou uporedive statističke podatke i analize koje pomažu u razumijevanju uticaja IKT na domaću ekonomiju, društvo i životnu sredinu.

Obaveza zaštite individualnih podataka
U potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka koja se odnose na preduzeća, domaćinstva i lica. Shodno Zakonu o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 18/12 od 30. 3. 2012, 47/19 od 12. 8. 2019"), član 56 : "Individualni podaci o fizičkim i pravnim licima i domaćinstvima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu".

 

.