Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Statistika srednjeg obrazovanja - Saopštenja 2019/2020

Srednje škole kraj školske 2019/2020. godine   (77 KB) (279 KB)

Srednje škole i resursni centri - početak školske 2018/2019. godine   (98 KB) (335 KB)

.