Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Godišnji podaci

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-decembar 2023. godine, prema konačnim podacima iznosila je 4 484,4 milion eura, što ukazuje na rast od 5,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 674,3 miliona eura, a uvoz 3 810,1 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 3,7%, a uvoz veći za 7,8%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 17,7% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 19,8%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 244,9 miliona eura (koje čine: Električna energija – 206,9 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 885,2 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 330,0 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (190,9 mil. eura), Bosna i Hercegovina (75,5 mil.eura) i Slovenija (73,5 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (661,7 mil. eura), Kina (424,7 mil. eura) i Njemačka (368,2 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

 
Podaci Metodologija Saopštenja

 

.