Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Godišnji podaci

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Decembar 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - decembar 2020. godine, prema konačnim podacima iznosila je 2 471,3 miliona eura, što ukazuje na pad od 18,1% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 366,1 miliona eura, a uvoz 2 105,2 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 11,9%, a uvoz manji za 19,1%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 17,4% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,0%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 81,2 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala – 46,5 mi.eura, Pluta i drvo – 30,0 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 485,0 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 122,2 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 110,7 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (101,0 mil. eura), Slovenija (35,8 mil. eura) i Kosovo (23,6 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (414,9 mil. eura), Kina (218,0 mil. eura) i Njemačka (204,1 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

 
Podaci Metodologija Saopštenja

 

.