Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Kvartalna statistika saobraćaja - Saopštenja 2019

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konačni podaci


 IV kvartal                                           (34 KB) (522 KB)  |  (34 KB) (522 KB)

 III kvartal                                           (34 KB) (522 KB)  |  (34 KB) (722 KB)

 II kvartal                                           (34 KB) (522 KB)  |  (34 KB) (522 KB)

 I kvartal                                           (34 KB) (522 KB)  |  (34 KB) (522 KB)

.