Deklaracija kvaliteta

Radi obezbjeđenja kvaliteta rezultata zvanične statistike Uprava za statistiku donosi Deklaraciju kvaliteta koja je u skladu sa Politikom kvaliteta i principima zvanične statistike Crne Gore. Svrha zvanične statistike jeste kontinuirani razvoj, proizvodnja i diseminacija statističkih podataka u skladu sa Kodeksom prakse evropske statistike

Principi Kodeksa prakse evropske statistike su inkorporirani u Zakonu o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (Sl.list Crne Gore“, br. 18/12 od 30.03.2014. godine) i zajedno sa principima upavljanja kvalitetom predstavljaju zajednički okvir kvaliteta. U potpunosti su prilagođeni statističkim potrebama, jer sistemski unapređuje kvalitet statističkih procesa, krajnjih rezultata, kao i pružanja usluga korisnicima.
 
Ovdje možete preuzeti Deklaraciju kvaliteta 121 KB.

.