Politika kvaliteta

Zadatak zvanične statistike je da obezbjeđuje kvantitativne i reprezentativne informacije o ekonomskom, demografskom, socijalnom i stanju životne sredine u Crnoj Gori, svim korisnicima po međunarodno definisanoj metodologiji i najvišim profesionalnim standardima. Podaci za nacionalne potrebe i međunarodnu diseminaciju se obezbjeđuju sa minimalnim troškovima.

Moderan pristup menadžmenta, stručno usvršavanje kadra, redovno usklađivanje sa međunarodnim standardima, orijentacija ka korisnicima, modernizacija procesa i poboljšanje radnih uslova su najvažnije aktivnosti koje omogućavaju Upravi za statistiku da ispuni misiju.
 
Ovdje možete preuzeti Politiku kvaliteta 305 KB.

 

.