Ribarstvo

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje istraživanja u oblasti statistike ribarstva je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj statistike ribarstva je prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o ulovu slatkovodne i morske ribe, o ribarima i ribolovnim sredstvima u morskom ribarstvu.

Izvori i obuhvat
Istraživanjima su obuhvaćena privredna društva koja se bave ulovom, proizvodnjom, preradom i prometom ribe, ribarske zadruge, individualni (privatni) ribari koji se bave ulovom ribe za sopstvenu potrošnju ili prodaju, instituti i ustanove koje se bave proizvodnjom ribe, nacionalni parkovi, udruženja za sportski ribolov.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Tajnost podataka je zagarantovana. Rezultati dobijeni istraživanjima koriste se isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima iz oblasti statistika ribarstva mozete naci u sekcijama ispod.
 

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

     

 

 

.