Plan integriteta

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru organa vlasti kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene izloženosti organa vlasti rizicima za nastanak i razvoj korupcije, nezakonitog lobiranja i sukoba interesa kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvaljivim postupcima. 

Plan integriteta cjelovitim i proaktivnim pristupom, sistematskom procjenom podložnosti rizicima, prihvatanjem i sprovođenjem adekvatnih mjera omogućava javnim funkcionerima i zaposlenim u organima vlasti, da na kontrolisan način prihvataju i sprovode punu odgovornost za svoj integritet kako bi dodatno unaprijedili i ojačali mjere za efikasnije sprječavanje i suzbijanje korupcije, drugih nezakonitih i neetičkih pojava. 

Prateći preporuke za unapređenje Plana integriteta, Uprava za statistiku je usvojila „Registar rizika Uprave za statistiku“, kao i dokument „Upravljanje rizicima informaciono-komunikacionih tehnologija u Upravi za statistiku“. Pored navedenih dokumenata, Uprava za statistiku raspolaže Knjigom internih procedura (70), koju redovno ažurira.

Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2022. godinu 6 MB

Plan integriteta 2022 4 MB

Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2021. godinu 4 MB

Plan integriteta 2020 1 MB

Plan integriteta 2018 3 MB

Plan integriteta 2016 3 MB

.