Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Dolasci i noćenja turista u individualnom smještaju

Pravni osnov

Statističko istraživanje o dolascima i noćenjima turista u individualnom smještaju se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike „Službeni list Crne Gore", br.18/12 i br. 47/19 i na osnovu Godišnjeg plana statističkih istraživanja.

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj statističkog istraživanja o dolascima i noćenjima turista u individualnim ugostiteljskim objektima za smještaj je da obezbijedi osnovne podatke o obimu turističkog prometa (dolasci i noćenja) domaćih i stranih turista.

Rezultati istraživanja služe za kreiranje turističke politike i strategije razvoja turizma, kao i za ispunjenje zahtjeva za podacima domaćih i inostranih korisnika.

Obuhvat istraživanja

Istraživanjem su obuhvaćeni smještajni objekti koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvima (individualni turistički smještaj, odnosno tzv. „privatni smještaj“), a koji prema Zakonu o turizmu („Sl. list Crne Gore“, br. 61/10, član 109) podrazumijevaju smještajne jedinice sa najviše 15 ležajeva i čiji su vlasnici fizička lica.

Izvori podataka

Administrativne baze podataka (Lokalne turističke organizacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Nacionalna turistička organizacija, Sekretarijati lokalnih samouprava) i statističke izvore i evidencije.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati dobijeni istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje pojedinačnih podataka. 

Godišnja saopštenja Metodologija Godišnji podaci Mjesečni podaci Izvještaji o kvalitetu

.