Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju

Pravni osnov

Statističko istraživanje o dolascima i noćenjima turista u kolektivnom smještaju se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike „Službeni list Crne Gore", br.18/12 od 30.03.2012. godine i na osnovu Godišnjeg plana statističkih istraživanja.

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj statističkog istraživanja o dolascima i noćenjima turista u kolektivnim ugostiteljskim objektima za smještaj je da obezbijedi osnovne podatke o obimu turističkog prometa (dolasci i noćenja) domaćih i stranih turista i kapacitetima tih objekata.

Rezultati istraživanja služe za kreiranje turističke politike i strategije razvoja turizma, kao i za ispunjenje zahtjeva za podacima domaćih i inostranih korisnika.

Obuhvat istraživanja

Istraživanjem su obuhvaćeni svi kolektivni ugostiteljski objekti koji pružaju usluge smještaja na osnovu odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema Zakonu o turizmu br. 61/10.

Objekti su razvrstani u tri grupe prema Klasifikaciji djelatnosti (KD 2010):

  • 55.1 (hoteli i sličan smještaj);
  • 55.2 (odmarališta i slični objekti za smještaj);
  • 55.3 (djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice).

Izvori podataka

Izvor podataka je knjiga gostiju, koju su obavezni da vode svi subjekti koji se bave pružanjem usluge smještaja turistima.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati dobijeni istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje individualnih podataka o ugostiteljskim organizacijama, kao i o subjektima koji se bave pružanjem usluge smještaja turistima. 

Mjesečna saopštenja Metodologija Podaci Izvještaji o kvalitetu

.