Kvalitet u statistici

Kvalitet upravljanja, u opštem smislu obuhvata kvalitet upravljanja statističkim sistemom i procesom proizvodnje, dok u užem smislu garantuje kvalitet statističkog rezultata. Usklađivanje proizvodnih procesa u cijeloj instituciji, formiraju osnov za povećanje produktivnosti i za kontinuiranim poboljšanjem kvaliteta  samog statističkog rezultata.

Sistem upravljanja kvalitetom u Upravi za statistiku, oslanja se na Kodeks prakse evropske statistike i principe Upravljanja ukupnim kvalitetom (TQM), koji predstavljaju zajednički okvir kvaliteta Evropskog statističkog sistema.  

Uprava za statistiku, uvođenjem sistema upravljanja kvalitetom, unaprijediće kvalitet statističkih procesa, krajnjih rezultata i zadovoljstvo korisnika. Aktivnosti na stalnom poboljšanju u okviru koherentnog i uređenog sistema dovešće do veće efikasnosti procesa proizvodnje i povećanja kvaliteta, samih statističkih rezultata. 

Kriterijumi kvaliteta  proizvoda posmatraju se u odnosu na pet posljednjih principa Kodeksa prakse evropske statistike I to:

1. Relevantnost: rezultati zadovoljavaju potrebe korisnika.

2. Tačnost i pouzdanost: proizvod tačno i pouzdano prikazuje stvarnost.

3. Pravovremenost i tačnost: proizdovi se objavljuju na blagovremen i tačan način.

4. Koherentnost i uporedivost: rezultati su dosljedni interno, vremenom i uporedivi između regiona i zemalja; moguće je kombinovati i zajednički koristiti srodne podatke iz različitih izvora.

5. Pristupačnost i jasnost: rezultati su predstavljeni u jasnoj i razumljivoj formi, objavljeni na odgovarajući i prikladan način, i dostupni na nepristrasnoj osnovi uz pomoć metapodataka i uputstava. 

.